html templates

Matrix Business Consulting

Dezvoltarea afacerilor prin finanţări nerambursabile

Cine suntem?

A fost înfiinţată în 2009 de persoane cu experienţă în domeniul fondurilor europene şi a managementul proiectelor de IT.
Angajaţii firmei sunt foşti evaluatori ai proiectelor finanţate din fonduri europene, experţi de achiziţii publice, de dezvoltarea resurselor umane şi de sisteme informatice.

Identificarea soluţiilor de finanţare

Monitorizăm în continuu sursele de finanţare nerambursabile şi găsim soluţia optimă pentru ideea Dvs de proiect

Obţinerea finanţărilor nerambursabile

Elaborarea tuturor documentelor necesare obţinerii finanţărilor: cerere de finanţare, plan de afaceri, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu

Impelementarea proiectelor finanţate

Elaborarea rapoartelor de progres, întocmirea cererilor de rambursare, derularea achiziţiilor

Matrix Business Consulting

Str. Ion Urdăreanu nr. 34, et. 4, sector 5, 050688 Bucureşti
email: office @ matrixconsulting.ro
Tel: 021 - 410.4105